KURSSEISTA TARKEMMIN

PURJEHDUSKURSSIT

Koulutamme Purjehduksenopettajat PORYn auktorisoimia kursseja.
Purjehtijakurssi on suunnattu vasta-alkajille sekä jo hieman lajia kokeilleille.
Kurssin kesto on minimissään 32h.

Kurssin tavoitteena on harjoitella purjehduksen perustaitoja turvallisesti. Harjoittelemme kaikkea mikä kuuluu purjeveneen miehistössä aktiivisena toimimiseen. Lyhyesti:
-veneen lähtökuntoonlaitto
-lähtö ja purjeidennosto
-purjeiden säätäminen vallitsevaan tuulensuuntaan nähden
-käännökset
-maisemanavigointi
-reivaaminen
-MOB eli mies yli laidan -tilanteessa toimiminen
-rantautumiset

Tarkemmin kurssisisällöistä tietoa: www.pory.fi


Saaristopäällikkökurssi on ”itsenäistyvän kipparin” kurssi.
Vedämme tätä kurssia pääsääntöisesti ”retkikurssina”, jolloin kurssilainen saa selkeästi enemmän irti tavoitteiden mukaisesta kurssiohjelmasta.

Kurssin tarkoituksena on harjoitella purjeveneen kipparointia suotuisissa olosuhteissa päiväsaikaan. Kurssi sisältää myös navigointia. Tätä varten kurssilaisella olisi hyvä olla ennen vesillä tapahtuvaa harjoittelua läpikäytynä Navigointi 1 -kurssi tai Saaristolaivurikurssi (tai vastaavat riittävät navigointitaidot).
Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan peruspurjehdustaidot, mutta keskitytään kuitenkin veneen kokonaisvaltaiseen haltuunottoon.
Tarkemmin kurssisisällöistä tietoa: www.pory.fi

Rannikkopäällikkökurssi on purjehduskurssien ”huipputaso”.
Tarkoituksena on harjoitella itsenäistä kipparointia haastavammissakin olosuhteissa. Näihin kursseihin kuuluu aina myös yöpurjehdusta. Tätä kurssia vedämme pääsääntöisesti ”retkikurssina”, jolloin pystymme varmistamaan riittävän haasteellisen ja monipuolisen oppimisalustan.
Kurssillaisilta vaaditaan joko Navigointi 2 -kurssi tai Rannikkolaivurikurssi navigointitaitojen osaamisedellytyksenä.

Tarkemmin kurssisisällöistä tietoa: www.pory.fi


NAVIGOINTIKURSSIT

Opetamme Suomen Navigoinninopettajien koulutusjärjestelmän mukaisia kursseja. Kurssit ja niiden jälkeen halutessa suoritettavat tutkinnot ovat Traficomin auditoimia.

Navigointi 1 on navigoinnin peruskurssi. Kurssi vastaa Suomen Navigaatioliiton Saaristolaivurikurssia, mutta käytämme oikeita kurssikarttoja. Oppikirjan kuvat sekä tehtävät on pääosin käyty kuvaamassa oikeissa paikoissa ja näin kurssilaiselle on informatiivisempaa nähdä esim. kartalla oleva merimerkki oikeassa paikassa kirjankuvassa / harjoitustehtävissä.
Suomen Navigoinninopettajien kirjasarjan kirjoittajat ovat paitsi aktiivisia veneilijöitä, mutta myös pedagogiikan ammattilaisia ja sen tuoma lisäarvo näkyy kirjoissa.
Kurssin jälkeen voit tehdä halutessasi Navigointi 1 -tutkinnon. Tämä onnistuu helpoiten nettiversiona (Traficom audtointi). Tutkintoa tarvitaan esim. minimivaatimuksena haettaessa Vuokraveneen kuljettajakirjaa.

Tarkemmin Navigointi 1 -kurssista: www.navigointikurssit.fi

Navigointi 2 on jatkokurssi Navigointi 1 -kurssin läpikäyneille tai navigoinnin perusasiat osaaville.
Kurssi keskittyy paljolti vuorovesioppiin. Kurssikarttana käytämme oikeaa karttaa (Imray C33A), joka on Englannin kanaalialueelta. Kurssikirjan ja tehtävien kuvitus on suurelta osin käyty kuvaamassa oikessa paikoissa (mm. Guernsey, Peter port).
Kurssin jälkeen voit suorittaa Navigointi 2 -tutkinnon. Helpinten tämä onnistuu nettitutkintona (Traficom auditointi). Tutkintoa tarvitaan esim. haettaessa Kansainvälistä huviveneenkuljettajakirjaa.

Tarkemmin Navigointi 2 -kurssista: www.navigointikurssit.fi


VENEILYKURSSIT

Opetamme erilaisia veneilyyn liittyvia kursseja:
* nettikursseina
* kansalais- ja työväenopistoissa
* yksityisopetuksina

Yksityisopetusta annamme joko asiakkaan omalla veneellä tai koulumme veneillä. Käymme aina huolellisen alkukartoituksen asiakkaan taidoista ja siitä mitä halutaan oppia / harjoitella. Laadimme yhdessä opintosuunnitelman ja aikataulun sille.
Esimerkki yhdestä opetuspaketista asiakkaalle:
”Tavoitteena saada lupakirja veneen vuokraamiseen Kroatiassa. Purjehdutaidot: miehistönjäsenenä toimittu muiden veneissä.
– Navigointi 1 -kurssi + tutkinto syyskaudella
– Navigointi 2 -kurssi + tutkinto kevätkaudella
– Iltapurjehduksia 4 kpl, joissa kouluttaja näki asiakkaan osaamistason
– Rannikköpäällikkökurssi retkikurssina (Helsinki – Tukholma)
– Retkipurjehdus varmistamaan kurssilla opittua ja lisävarmuuden hankkimiseen (Turku – Kööpenhamina)
– VHF -kurssi + tutkinto syyskaudella
…nyt asiakas toiminut kipparina Välimerellä oman perheen purjehduksilla vuokraveneellä”.

Veneilykursseista tarkemmin: www.veneilykoulutus.com